उपक्रम

कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले मंदिरातर्फे खालील ४ उपक्रम राबविले जातात. १) गणेशयाग २) लघुरुद्र ३) जन्मोत्सव किर्तन ४) महाप्रसाद

गणेशयाग

गणेशयाग

कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले मंदिरातर्फे खालील ४ उपक्रम राबविले जातात. १) गणेशयाग २) लघुरुद्र ३) जन्मोत्सव किर्तन ४) महाप्रसाद

लघुरुद्र

लघुरुद्र

कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले मंदिरातर्फे खालील ४ उपक्रम राबविले जातात. १) गणेशयाग २) लघुरुद्र ३) जन्मोत्सव किर्तन ४) महाप्रसाद

जन्मोत्सव किर्तन

जन्मोत्सव किर्तन

कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले मंदिरातर्फे खालील ४ उपक्रम राबविले जातात. १) गणेशयाग २) लघुरुद्र ३) जन्मोत्सव किर्तन ४) महाप्रसाद

महाप्रसाद

महाप्रसाद

कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले मंदिरातर्फे खालील ४ उपक्रम राबविले जातात. १) गणेशयाग २) लघुरुद्र ३) जन्मोत्सव किर्तन ४) महाप्रसाद